Nuorille Nuisku

Nuisku nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi

Nuisku kurssi on suunniteltu ja kehitetty nuorten tarpeista, ajatuksista ja valmiuksista käsin. Nuiskun tarkoitus on kehittää kasvukykyisiä ja kehittyviä malleja ihmissuhteisiin. Ihmissuhteet olisivat toimivampia, tasa-arvoisempia ja kaikkia osapuolia paremmin tyydyttäviä. Tarkoitus ja päämäärä on tukea nuoria ihmisiä kohti tyydyttävämpiä ihmissuhteita ja rikastuttaa elämää.

Nuisku -kurssin alkuperäinen nimi on Youth Effectiveness Training. Nuisku on osa kansainvälistä Gordon-ihmissuhdetaitokurssien perhettä, johon kuuluvat myös Toimiva Koulu -, Toimiva Vuorovaikutus -, Toimiva Perhe – ja K12-kurssit. Kursseilla opittavan tunne- ja vuorovaikutustaitojen mallin on kehittänyt psykologian tohtori Thomas Gordon, joka on ollut kolme Nobelin rauhanpalkintoehdokkaana. Nykyinen kurssiohjelma on vuosikymmenien kehitystyön tulos. Kursseja on Suomessa pidetty 1980-luvulta lähtien.

Kurssi kokoontuu 14 kertaa 90min mittaisena viikottain 7 tai 14 viikon aikana. Kurssi voidaan pitää intensiivikurssina 3,5 päivän aikana sovitusti teemoittain päivän kursseina.

Hinta muotoutuu sisällön ja kurssille osallistuja määrän mukaan.

Sisältöön kuuluu seuraavat aiheet

 • Tutustuminen – miten autan itseäni tutustumaan muihin.
 • Kuunteleminen – kuuntelemisen taitoja – kuuntelemalla auttaminen.
 • Tunteiden ymmärtäminen.
 • Minäviesti, sinäviesti ja käyttäytyminen
 • Itsensä arvostaminen ja tulevaisuuden suunnittelu, omien hyvien ja vahvojen puolien tunteminen ja niistä kertominen.
 • Tavoitteen saavuttaminen – toimintasuunnitelma.
 • Ystävyyssuhteiden solmiminen – esteitä, pelinavaus ja vuorovaikutus.
 • Pakottaminen ja vaikuttaminen.
 • Ristiriitojen ratkaiseminen – voittaminen, häviäminen ja kompromissi.
 • Erilaisuuden kohtaaminen – arvot, arvostukset, arvoristiriitojen käsittely.
 • Neuvonantajana ja välittäjänä toimiminen.
 • Ihmissuhteet – omat arjen ihmissuhteet, toimiva perhe ja roolit.
 • Kasvusuunnitelma – oma hyvinvointi ja itsensä kehittäminen.